Hukuk ve Mevzuat

KORUMA HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT

ANAYASA

KANUNLAR

 • 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 • 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

YÖNETMELİKLER

 • Koruma Hizmetleri Yönetmeliği
 • Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Yönetmeliği
 • Meclis Koruma Hizmetleri Yönetmeliği
 • Başbakan ve Bakanları Koruma Hizmetleri Yönetmeliği
 • Eskort Yönetmeliği
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik